ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 εκδόθηκε το ΦΕΚ με Αρ.Φύλλου 3313 που αφορά στην KYA με Αριθμό 2635 για το πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020".

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο : 

Συνημμένα:
Download this file (KYA 19.2_2635_2017.pdf)ΚΥΑ 2635/2017

Στην Αθήνα στις 30/11/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 13215 που αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Στις 25/02/2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 1η τροποποίηση της 13215/30-11-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο :

Στην Αθήνα στις 30/11/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 13214 που αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Στις 21/9/2018 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 1η τροποποίηση της 13214/30-11-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Στις 22/01/2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 2η τροποποίηση της 13214/30-11-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία :

Προηγούμενα Προγράμματα Leader

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.