ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Μενού

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 εκδόθηκε το ΦΕΚ με Αρ.Φύλλου 3313 που αφορά στην KYA με Αριθμό 2635 για το πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020".

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο : 

Συνημμένα:
Download this file (KYA 19.2_2635_2017.pdf)ΚΥΑ 2635/2017[ ]144 kB

Στην Αθήνα στις 30/11/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 13215 που αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο :

Συνημμένα:
Download this file (YA_19.2_Dimosia.pdf)Υ.Α. 19.2 Δημοσίων Έργων[ ]448 kB

Στην Αθήνα στις 30/11/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 13214 που αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο :

Συνημμένα:
Download this file (YA_19.2_Idiotika.pdf)Υ.Α. 19.2 Ιδιωτικών Έργων[ ]360 kB