ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 4/12/2020 η Εγκύκλιος που αφορά στη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβολία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)" του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.


Αναλυτικότερα στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε :

Με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αριθμό 1065/19-4-2016 θεσπίστηκαν οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 (ΣΔΕ).

Ακολουθεί η αρχική ΥΑ με τις τροποποιήσεις της : 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 εκδόθηκε το ΦΕΚ με Αρ.Φύλλου 3313 που αφορά στην KYA με Αριθμό 2635 για το πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020".

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο : 

Συνημμένα:
Download this file (KYA 19.2_2635_2017.pdf)ΚΥΑ 2635/2017
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.