ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη της συνεργατικής επιχειρηματικότητας στις περιοχές της υπαίθρου που δραστηριοποιούνται οι συνεργαζόμενες ΟΤΔ και η εν γένει προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας τοπικού οικοσυστήματος αλληλοϋποστηριζόμενων φορέων.
Ως συνεργατικά σχήματα θεωρούνται κάθε μορφής συνεταιρισμοί (Αγροτικοί, Αστικοί όλων των κατηγοριών, ΚοινΣΕπ όλων των κατηγοριών, Αγροτουριστικοί, Γυναικών, Δασικοί, Δασεργατικοί κλπ), κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και δίκτυα μικρών επιχειρήσεων και οικοτεχνιών που δραστηριοποιούνται στις Αγροτικές Περιοχές.

Περισσότερα...

Προηγούμενα Προγράμματα Leader

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.