ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

 Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης και τη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου που έγινε από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που κατατέθηκαν στο πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020 με τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κατάταξης. Επισυνάπτεται η διαδικασία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

 

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία : 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.