ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Συνημμένα:
Download this file (KAN_1151_TROFIMA.pdf)ΚΑΝ 1151/2012
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.