ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αριθμό 1065/19-4-2016 θεσπίστηκαν οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 (ΣΔΕ).

Ακολουθεί η αρχική ΥΑ με τις τροποποιήσεις της : 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.