ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

ΥΑ 19.4Στις 1/8/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 8427 που αφορά στην υλοποίηση του υπομέτρου 19.4 "Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση" του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στις 26/2/2019 με το με αρ.πρωτ. 1547 έγγραφο, εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της Υ.Α.

Στις 31/3/2020 με το με αρ.πρωτ. 1616 έγγραφο, εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της Υ.Α.

Ακολουθούν συνημμένα τα σχετικά αρχεία : 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.