ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στην Αθήνα στις 30/11/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 13214 που αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Στις 21/9/2018 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 1η τροποποίηση της 13214/30-11-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Στις 22/01/2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 2η τροποποίηση της 13214/30-11-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Στις 25/6/2020 εκδόθηκε η 3η τροποποίηση της ανωτέρω ΥΑ.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.