ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στην Αθήνα στις 30/11/2017 υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 13215 που αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Στις 25/02/2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 1η τροποποίηση της 13215/30-11-2017 Υπουργικής Απόφασης.

Στις 5/11/2019 υπογράφηκε η 2η τροποποίηση της ανωτέρω ΥΑ με αρ.πρωτ. 7281.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.