ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Εκδόθηκε στις 18/10/2017 το ΦΕΚ με αρ.φύλλου 156 που αφορά στο Νόμο υπ' αριθ.4492 για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Συνημμένα:
Download this file (N_4492.pdf)Νόμος 4492/2017

Εκδόθηκε στις 28/3/2017 το ΦΕΚ με Αρ.Φύλλου 1061 που αφορά στην Απόφαση με αρ.οικ. 32790/392/Φ.15 και θέμα : Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση :

Συνημμένα:
Download this file (FEK_Metapoiitikes.pdf)ΦΕΚ 1061/2017

Νόμος υπ' αριθ. 4235 : Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Συνημμένα:
Download this file (N_423_2014.pdf)ΦΕΚ 32/2014
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.