ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 ''Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)'' :

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη συμμετοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 στην 27η AGROTICA και σας επισυνάπτουμε Πρόσκληση καθώς και τα επιμέρους Προγράμματα.

Προκειμένου να διαδοθεί και σε τοπικό επίπεδο προτείνουμε αν θέλετε μπορείτε να αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας σχετική ανακοίνωση με τα αρχεία που επισυνάπτονται.

Περισσότερα...

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.